Skip to content

About

Estudiar per a millorar el món

Estudiar per a millorar el món

Aquest bloc té per objectiu ser un punt on concentrar les meves reflexions, treballs i idees sobre la meva pràctica professional i acadèmica respecte a la societat de la informació i del coneixement. També és un punt de referència per a organitzar i retrobar-me amb els meus interessos de recerca amb l’objectiu de poder sintetitzar i concretar possibles punts de partides per a futures investigacions en el marc de l’antropologia d’Internet i dels media, destacant com la meva principal eina de treball la documentació i la etnografia virtual, sempre des d’un enfoc de la recerca qualitativa d’investigació social.

Sóc Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes per la Universitat Rovira i Virgili i Enginyer en Informàtica per la Universitat Oberta de Catalunya. Malgrat la meva formació predominantment tècnica, la meva àrea d’interès acadèmic és la cultura digital, i els estudis sobre Internet. És per aquest motiu que vaig enfocar la meva formació d’especialització post-universitària en l’àmbit de la recerca en Cultura Digital, sempre des d’una perspectiva interdisciplinar i en el context de la intersecció de les tecnologies de la informació i comunicació amb l’art i societat. Amb posterioritat vaig finalitzar el Màster en Societat de la Informació i del Coneixement a la Universitat Oberta de Catalunya en l’itinerari de recerca a l’àrea de cultura, comunicació i societat. Actualment estic a la meva etapa pre-doctoral cursant seminaris i cursos de postgrau en l’àmbit de les ciències socials, les humanitats i les ciències de la comunicació, on a partir d’aquesta activitat acadèmica i personal vaig preparant la meva proposta de tesi per al Doctorat en Societat de la Informació en el Internet Interdisciplinary Institute – IN3.

En aquest blog podreu trobar el meu treball fi de màster ‘Les representacions audiovisuals de l’espai domèstic a les xarxes socials: El cas de YouTube‘, que és el avantprojecte de la meva futura tesi i que té per objectiu l’estudi de les noves pràctiques socials a Internet que tenen com a intenció presentar i compartir activitats del dia a dia, on aquestes havien estat considerades tradicionalment com a privades. En aquest treball es reflexa clarament el meu particular interès en l’antropologia dels media, on a més a més faig un primer ús molt discret de tècniques d’antropologia visual per a poder definir i aproximar-me a un objecte d’estudi situat a l’univers audiovisual que els propis usuaris i audiències construeixen en aquesta xarxa.

Entre altres activitats, llegeixo, observo i practico tot el que està al meu abast al voltant de l’ús social de les tecnologies a Internet. També estic realitzant un estudi en profunditat sobre la disciplina de l’antropologia visual i el cinema etnogràfic. De tant en tant escric breus articles en aquest blog i per a revistes electròniques que parlen fonamentalment de reflexions i troballes en l’àmbit de la societat de la informació, filosofia, humanitats, tecnologia i art. En la mesura que puc, imparteixo cursos de formació a la Diputació de Tarragona de temàtiques relacionades amb la cultura digital, l’administració electrònica i l’ús de les noves tecnologies, institució on treballo com a responsable de desenvolupament d’aplicacions informàtiques i innovació en el marc del govern electrònic.

La pràctica del blog és molt recent en el meu cas i de fet m’he animat a dur-la a terme partir de veure la gran utilitat que té compartir el coneixement en xarxa i de com es pot aprendre i explorar nous conceptes, idees i plantejaments a partir de la col·laboració online. Entre altres, m’agrada molt la pràctica de BTT, sortir a córrer i la meva iPad, de la qual sempre provo de treure-li tot el partit possible.

Cèsar Garcia i Pérez.

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: