Skip to content

Internet com a panòptic digital

September 18, 2012

Revisant documentació i apunts sobre el que s’ha dit al llarg de les darreres dècades sobre el contingut polític al qual es troba subjecte la innovació tecnològica, sobre tot en quan al seu ús social, m’ha cridat especialment l’atenció el concepte del Panòptic que Jeremy Bentham va desenvolupar com a projecte de reforma del aleshores actual sistema penitenciari de l’Anglaterra del segle XVIII. El panòptic, també conegut com la casa d’inspecció, consisteix en essència en tot un sistema de control social portat a terme a través d’una arquitectura de presó completament revolucionària per l’època i un sistema de gestió i administració que aconsegueix inculcar una cultura de auto-supervisió en cada un dels reclosos del panòptic alhora que els propis supervisors són supervisats per la pròpia societat en la qual fa ús d’aquest model de presons.

Concretament, el panòptic és una construcció circular amb un gran pati en el centre del qual es troba una torre de vigilància. La construcció circular proporciona als reclosos una cel·la amb una finestra que dona al exterior i una porta que dona accés a pati interior a través d’un passadís descobert. Aquesta arquitectura permet des de la torre d’inspecció veure totes les cel·les i el que està passant a dins des d’un sol cop de vista. Però la idea encara va més enllà. Amb un joc de llums a l’interior de la torre d’inspecció, els reclosos no poden saber quants vigilants hi han, fins hi tot si n’hi ha cap, de tal forma que a mesura que passa el temps, es va interioritzant més profundament en la mentalitat dels reclosos el fet que són (possiblement) observats constantment anul·lant doncs qualsevol impuls d’acte delictiu o irresponsable.

El panòptic es gestiona d’acord amb un sistema que trenca amb les característiques habituals de l’època en quan al tracte amb els reclosos. La idea és ajudar a reformar als reclosos mitjançant una disciplina que contempla com es vesteixen, que mengen, quins tems dediquen a l’oci i sobre tot la inculcació de responsabilitat a través d’una cultura de treball que els fa ocupar la major part del temps. Aquests valors pretenen desplaçar les tendències delictives i crear persones útils a la societat.

Tenint en compte el context històric en el qual es va desenvolupar aquesta idea, les pretensions de Jeremy Bentham anaven més enllà de ser aplicades únicament a les presons, sinó més aviat a tots aquells sistema de producció on intervenen col·lectius que requereixen ser supervisats com ara fàbriques, hospitals i similars.  En el panòptic tothom se sent vigilat i la por a ser descobert cometent un acte il·lícit és la motivació elemental que guia la conducta d’aquestes persones. Concretament en el panòptic existeixen tres col·lectius (grups socials rellevants) ben diferenciats:

  • Els reclosos, que són vigilats per els supervisors però que al mateix temps s’auto-vigilen mútuament i entre ells (principi de responsabilitat col·lectiva)
  • Els supervisors, que són vigilats per els responsables de la presó
  • Els responsables de la presó que són supervisats per la societat a través de veure el que passa a les cel·les des de afora.

Tal com podem veure, el panòptic com a ‘tecnologia’ (en aquest cas arquitectura) té una funció molt ben estudiada des del punt de vista del seu ús social. En la seva pròpia arquitectura s’amaga un objectiu molt clar: veure sense ser vist. Al voltant d’aquest exemple i prenent Internet com a medi de comunicació i socialització, plantejo la següent pregunta de fons:

Quines característiques del panòptic podríem trobar a les xarxes socials a Internet? 

Cada cop és més freqüent trobar a xarxes socials com YouTube, Vimeo, Flickr i similars continguts propis de l’activitat domèstica del dia a dia. Els creadors d’aquestes auto-produccions fan ús de vegades d’un acte performatiu de situacions concretes de la seva vida o bé graven tal qual el que està passant a casa seva amb l’objectiu que aquests productes culturals siguin publicats i consumits per qualsevol que vulgui. Més d’una vegada se m’ha passat pel cap fins a quin punt aquestes pràctiques de socialització poden ser producte d’una tendència induïda per la manipulació de les classes de poder sobre Internet com a mitja de comunicació. En el cas que es pogués demostrar que realment així és, ben cert que estaríem davant d’un nou tipus de panòptic, uns ‘supervisors’ que veuen que fem, com invertim el nostre temps lliure, que en pensem sobre temes d’actualitat quan donem la nostra visió del món en el nostre vblog i que idees tenim quan escrivim un post en un blog com aquest. D’aquí la pregunta anterior, la qual, per a ser resposa amb rigor científic, esdevé tot un treball d’investigació que implicarà la revisió de tot allò que s’ha dit fins ara sobre el control social que poden exercir els media com a mínim tenint en compte les quatre corrents de la teoria de la comunicació: els pensadors de l’escola de Frankfurt, l’escola Canadenca, els hermenèutics i els post-estructuralistes francesos, on també seria imprescindible una revisió sobre el que s’ha estudiat amb anterioritat en relació a les noves pràctiques culturals i de sociabilització que a Internet es donen (E.Ardèvol, H. Henkins, E. Gómez-Cruz i G. San Cornelio). La construcció d’un marc teòric que contempli almenys aquests dos punts seria en la meva opinió un molt bon punt de partida per a una investigació que del tot segur obriria altres cas d’estudi en relació al panòptic digital.

Referències:

Bentham, J. (1985) ‘El panòptic: memòria’: Barcelona, Edicions 62 / Diputació de Barcelona

Tubella I i Jordi Alberich (2012) ‘Comprender los media en la sociedad de la información: nuevos viejos medios, nuevas viejas teorías’:  Barcelona, Editorial UOC

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: